Wynagrodzenie

Honorarium zasadniczo oparte jest na podstawie stawek godzinowych.

Na życzenie Klienta, w sprawach w których nakład pracy możliwy jest z góry do określenia gotowi jesteśmy zaproponować wynagrodzenie ryczałtowe.

Stałą obsługę prowadzimy zasadniczo na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego.

W sprawach sądowych gotowi jesteśmy do uzależnienia części naszego honorarium od wyniku sprawy.